Absa Small Business Provident Fund - Absa LogoKonsultante en Aktuarisse

Landbousektor Voorsorgfonds
Voordele en Bydrae Tabel
DRUK diƩ bladsy

Landbousektor Voorsorgfonds
Ten einde voorsiening te maak vir verskillende behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied. Dit kan later na gelang van die behoefte, en die effek van inflasie, uitgebrei word. Die voordeelstrukture word in die volgende tabel uiteengesit.
Plan
Plan A1
Plan A2
Plan B
Plan C1
(Closed)
Plan C2
Plan C3
(Closed)
Plan D
Plan E
Bydrae
R113.00
R113.00
R131.00
R148.00
R148.00
R209.00
R173.00
R296.00
Sterftedekking
-
R10 000
R10 000
R10 000
R12 500
R12 500
R15 000
R25 000
Enkelbedrag ongeskiktheid
-
-
-
-
-
R12 500
R15 000
R25 000
B
E
G
R
A
F
N
I
S

Lid
-
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R12 500
R15 000
Gade
-
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R12 500
R15 000
Kind 14-21 Jaar
-
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R10 000
R12 500
R15 000
Kind 6-13 Jaar
-
R5 000
R5 000
R5 000
R5 000
R5 000
R6 250
R7 500
Kind 0-5 Jaar
-
R2 500
R2 500
R2 500
R2 500
R2 500
R3 125
R3 750
Volopbetaalde begrafnispolis
-
-
-
R 5 000
-
R 7 500
-
-
Min totale koste
R16.94
R55.94
R56.97
R75.44
R61.82
R95.42
R77.64
R109.12
Netto aftreevoorsiening
R96.06
R57.06
R74.03
R72.56
R86.18
R113.58
R95.36
R186.88
Plan A: Belegging alleen

Bydraes en aparte groepskemastrukture vanaf 1 Julie 2015 tot 30 Junie 2016
Gaan terug na Landbousektor Voorsorgfonds